Privacy Policy

Společnost Vero vyvinula tyto zásady abychom Vás ujistili že ochranu Vašeho soukromí při procházení našich stránek a ochranu zadaných osobních údajů bereme vážně.

Vykládáme veškeré přiměřené úsilí na zajištění aktuálnosti, přesnosti a úplnosti informací uvedených na těchto stránkách. Tyto údaje však používáme pouze k informativním účelům a nemůžeme nést odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, ani za jakékoliv ztráty přímo nebo nepřímo závislé na obsahu stránek.

Nnezaručujeme že tyto stránky budou dostupné bez přerušení nebo prodlev, ani že na nich nebudou žádné chyby, nedostatky a viry. Stránky mohou být upraveny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Externí odkazy

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Mějte prosím na paměti, že společnost Vero Software Ltd není zodpovědná za způsoby ochrany osobních údajů jiných stránek. Našim uživatelům doporučujeme aby si dávali pozor když opustí naše stránky a pečlivě si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů každého webu který osobní údaje sbírá.

Žádné informace na těchto stránkách se nepovažují a nemohou být brány jako finanční poradenství.

Toto prohlášení se řídí a vykládá v souladu se zákony Anglie a Walesu.

Ochrana dat

Společnost Vero splňuje a je registrována v souladu s právními předpisy Spojeného Království pro ochranu údajů. Dodržujeme přísné bezpečnostní postupy pro zachování Vaší důvěry, a abychom předešli neoprávněným přístupům a nakládání s Vašimi osobními údaji.

Osobní údaje jsou ukládány do naší databáze, abychom mohli naše klienty kontaktovat s informacemi, které odpovídají jejich požadavkům, a to vhodným způsobem a včas. Z toho důvodu držíme současné i dřívější kontaktní údaje našich klientů.

Pokud se rozhodnete konkrétní údaje neposkytnout, může se stát, že Vám nebudeme schopni poskytnout některé z našich služeb, anebo nebudeme schopni přizpůsobit je Vašim požadavkům, například emailové aktualizace informací.

Vaše práva, dle zákona o ochraně osobních údajů, vám umožňují požádat o změnu, nebo vymazání osobních údajů, které držíme, nebo zrušit zasílání přímých marketingových materiálů. Osobní údaje, které držíme, dále neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi jinak neobchodujeme.

Odesláním informací souhlasíte s jejich využitím k účelům popsaným v těchto zásadách.

Zabezpečení

Společnost Vero klade velký důraz na bezpečnost informací spojených s našimi zákazníky a snažíme se chránit proti ztrátě, zneužití nebo změnám dat pod naší kontrolou. Údaje se shromažďují na zabezpečeném serveru a jsou šifrovány pomocí SSL (Secure Socket Layer). Nicméně nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě zneužití nebo pozměňování dat, i když vynakládáme maximální úsilí, abychom tomu zabránili.

Sdílení

Čas od času můžeme sdílet shromážděná demografická data s našimi partnery a inzerenty, není to však nijak spojeno s osobními údaji, které by mohly někoho identifikovat.

Záznamy / IP adresy

IP adresy mohou být automaticky ukládány při návštěvě webu. Tyto informace používáme k administraci stránek a občas ke sběru všeobecných demografických informací pro hromadné použití. IP adresy nepropojujeme s osobními údaji.

Soubory Cookies a Registrace

Pro více informací navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.

End User Licenese Agreement (EULA)

Pro více informací navštivte End User Licence Agreement Policy.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto zásad, nebo pokud chcete abychom přestali používat některá data, která jsme o Vás shromáždili, zavolejte nám, nebo nám napište email.

Naše zásady a vaše užívání těchto webových stránek se řídí výhradně anglickým právem.

Protipirátské prohlášení

Softwarové pirátství představuje vážný problém pro softwarovým průmysl. Vero software bere pirátství velmi vážně. Zavázali jsme se zajistit, že investice našich licencovaných zákazníků jsou chráněny a uplatňujeme nulovou toleranci pirátství produktů Vero. Kromě našeho vlastního úsilí v boji proti pirátství také podporujeme úsilí Business Software Alliance (BSA) – hlavní světové protipirátské organizace.

Pro více informací o problematice softwarového pirátství navštivte: http://www.bsa.org/