VISI Modelling ImageVISI Modelling ImageVISI Modelling Image

VISI Modelling

VISI Modelling je základem všech VISI produktů a poskytuje silný a výkonný systém k modelování objemů i ploch, který je vytvořen na základě matematického jádra Parasolid, které je průmyslovým standardem. V kombinaci s technologií ploch vytvořenou Hexagonem, analýzou modelů a 2D návrhů, nabízí VISI Modelling plnou flexibilitu konstruování, upravování anebo opravování nejsložitějších 3D dat.

Bohatý rozsah CAD rozhraní

VISI může pracovat přímo se soubory a daty z Parasolid, IGES, CATIA V4 & V5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah překladačů umožňuje uživateli pracovat přímo s daty téměř všech CAD systémů. Schopnost systému přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému.

Opravdové hybridní modelování

VISI poskytuje uživateli dynamickou strukturu, z které je možné pracovat buď s tělesy, plochami, hranovými prvky, ale také s kombinacemi všech tří bez jakýchkoliv omezení. Objemové modelování se stalo základním kamenem konstruování, ale často bývá omezeno na prizmatickou anebo základní geometrii. Příkazy objemového modelování zahrnují logické operace jako jsou sjednocení, odečítání, tažení, rotace, dutiny, průniky a skořepiny. Technologie plošného modelování poskytuje odlišnou sadu nástrojů pro vytváření organičtější a netradiční geometrie. Funkce plošného modelování obsahují vytváření pravidelných ploch, ploch z řezů, tažených ploch, n-stranných záplat, prokládaných, tangentových, úkosových, rotačních a trubicových ploch. Tyto příkazy modelování společně s vyspělým editováním ploch usnadňují opravovat chyby v importované geometrii anebo vytvářet nejsložitější konstrukce 3D objektů.

Pokročilé modelování - deformace

Pokročilé modelování poskytuje technologii, která je ku prospěchu všem uživatelům v každém průmyslovém odvětví. Nástroje pokročilého modelování umožňují deformace geometrie při zachování integrity modelu a udržení zakřivení až do výše omezení G4 - to je důležité zejména pro části vysokého lesku (černá, bílá, chrom), nebo ty, které mají aerodynamické požadavky. Editace modelu zahrnuje ohýbání, kroucení, napínání a deformace, což umožňuje obsluze CAD programu definovat počáteční a konečné geometrické podmínky k řízení jakékoliv změny modelu. Praktické využití zahrnuje odpružení pro plechy, změny v designu výrobku a hojení geometrie.

Opravování a editování ploch

Malé mezery mezi plochami na importovaných modelech umí automaticky opravit a tak ušetřit čas, který by uživatel musel vynaložit na vytváření velmi malých plošných záplat. V místech, kde jsou plochy poškozené nebo chybí, VISI automaticky vytvoří hranové křivky, aby mohl uživatel snadno vytvořit nové stěny pomocí komplexních technik plošného modelování. Uživatel má k dispozici funkci porovnání nových a starých ploch, aby se ujistil, že nové plochy jsou v povolené toleranci. Kontroluje  min/max vzdálenost ploch a odchylky křivosti. Uzavření plošného modelu k vytvoření pevného tělesa eliminuje konstrukční problémy později v návrhovém procesu a okamžitě uživateli přináší výhody objemového modelování. Možnost bezproblémového přechodu mezi objemovým a plošným modelováním poskytuje uživateli neomezenou svobodu a umožňuje mu pracovat s velmi složitými CAD daty.

Výkonné zaoblování

Přímo na objemovém modelu lze vytvořit zaoblení s konstantním anebo proměnným poloměrem, diskové, hyperbolické a eliptické zaoblení. Zaoblení lze automaticky protáhnout přes tečné hrany a tak rychle zaoblit celý model. Při velmi složitých podmínkách zaoblování nebo při práci nedokonalými daty z importované geometrie lze plochy zaoblení vytvářet metodami plošného modelování. Systém tak dává konstruktérovi větší flexibilitu. Ořezávání ploch je snadné a to buď s využíváním křivek, hranové geometrie, anebo existujících stěn těles.

Kompletní nabídka 3D křivek a dělících křivek

Vytváří teoretickou dělící křivku nebo konstruuje 3D křivky včetně iso-parametrických, řezných křivek, šroubovic nebo elips, spirál, hyperbol, mechanických křivek. Pokročilé editování křivek umožňuje zabezpečovat tečná napojení křivek, posouvat řídicí body křivek, spojovat či protahovat křivky. Sofistikované přepočítávání křivek umožňuje  kombinovat více úloh pro značné zjednodušení definice křivek, zvyšovat kvalitu jejich geometrie pro konstruování ploch, ořezávání ploch anebo pro následná obrábění. Přepočítávání kombinovaných křivek povoluje více kombinací příkazů k výraznému zjednodušení procesu vytváření vysoce kvalitní geometrie křivek pro konstrukci ploch, ořezávání ploch a nebo jejich obrábění.

Snadné používání

Jednoduché menu a ikonové příkazy s kontextovou online nápovědou umožňují snadný a rychlý start do praktické práce s VISI. Dynamické otáčení obrazu, zoomování a panorámování společně s programovatelnými klávesami a tlačítky myši napomáhají rychlé práci se softwarem. Neomezený počet kroků zpět a vpřed s možností zadávání značek umožňují konstruktérovi pohybovat  se zpět a kupředu uvnitř procesu konstruování. Možnost využití mnoha vrstev, souřadnicových počátků, různých barevných palet, typů čar usnadňuje zobrazování, tvoření a práci s velmi složitými návrhy. Všechny informace jsou uloženy v jediném souboru poskytujíce snadný přístup a jednoduchost správy dat. Spravován jedné relace programu společně se všemi komponenty, které jsou k dispozici k editaci, poskytuje mnohem větší flexibilitu. Super rychlé renderování, nanášení textur a vytváření dynamických řezů usnadňuje zobrazování CAD souborů a velkých konstrukčních sestav.

Automatické vytváření 2D pohledů

Ze 3D modelu lze generovat kompletní sadu 2D detailovaných výkresů. Zahrnují plně editovatelné 2D a isometrické pohledy, řezy, automatické kótování a tabulky typů a poloh děr. Z každé komponenty lze vytvořit individuální detailní výkres a zobrazit jej jako smíšené zobrazení 3D renderovaného dílu a 2D výkresu. Katalogové normálie mají korektní zobrazování v řezech i pohledech. Změny v 3D modelu se projevují ve změnách 2D pohledů společně s plně asociativním kótováním. Do výkresů lze vkládat kusovník, jehož jednotlivé položky odpovídají číslům v kroužcích, čímž se zpřehledňují komplikované sestavy.

Moduly obrábění

Všechny VISI aplikace mají podobné, snadno použitelné a přehledné grafické prostředí s moduly pro konstruování vstřikovacích forem a střižných nástrojů. Tyto moduly kromě obecných grafických schopností pracují se znalostní databází. Ihned po ukončení konstrukce nástroje lze přistoupit k automatizovanému obrábění destiček nástroje. Systém sám rozpozná technologie aplikované při konstruování nástrojů, vrtané, zahlubované,vystružované nebo závitované díry a přiřadí k nim vhodné technologie pro jejich obrobení. Rozpozná uzavřené i otevřené kapsy a obrobí je. U 3D tvarů, vložek vstřikovacích forem nebo tvárníků střižných nástrojů VISI Machining vypočítá řezné dráhy pro použité nástroje jak pro konvenční, tak pro rychlostní nebo pětiosé frézování. Udržuje model ve stejném produktovém prostředí v rámci celého projektu, od návrhu k výrobě zaručí konzistenci dat a velmi hladký proces návrhu.