VISI Blank ImageVISI Blank Image

VISI Blank

VISI Blank je integrovaným řešením pro vývoj 2D rozvinutých tvarů z komplexních 3D modelů. Je zvláště užitečné při generování rozvinutých tvarů plechu, navrhování postupných střižných, tvářecích nástrojů apod. VISI Blank využívá bezproblémovou integraci s VISI Modelováním s užitím průmyslového standardu jádra Parasolid v kombinaci s proprietárním modelování ploch Vero a technologie 2D designu.

VISI Blank je určeno pro odhadce, inženýry, konstruktéry produktů z plechu a nástrojaře k optimalizování vývoje plechových dílů a poskytování cenných analýz  chování materiálu během procesu tváření. Odhadu rychlého rozvinutého charakteru modelu může být dosaženo během několika minut za účelem upozornění na potenciální problémy při výrobě, určení materiálových nákladů a zefektivnění výrobního procesu. Konstruktér tak může těžit z rychlé analýzy pro určení oblasti návrhu komponent, kterou je potřeba upravit pro snížení výrobních nákladů. Aplikace je neocenitelná pro nástrojaře pro identifikaci oblastí komponent, které potřebují být taženy na rozdíl od mnoha operací tváření.

Intuitivní rozhraní pro snadné užití.

Jednoduché uživatelské rozhraní zajišťuje rychlé a snadné vytváření blank forms ze složité geometrie, porozumnění výsledků grafické interpretace a pomoc vytvořit optimální výrobní proces. Komplexní materiálová databáze zajišťuje, že může být provedena analýza prakticky jakéhokoliv materiálu.

Grafické znázornění.

Výsledky jsou poskytovány jasným a stručným grafickým zobrazením, což může být dálším výstupem reportu. Grafická analýza zahrnuje barevně rozlišené zastoupení významných oblastí materiálu náchylných k "zužování" a "ohýbání", umožňuje přesnou identifikaci potenciálních problémových oblastí před fyzický návrhem lisovací formy. Použitím grafického měřítka software zjistí, kde je materiál v mezích tolerance a všechny oblasti, které v mezích nejsou.

Vývoj rozvinutého tvaru.

Prakticky každá 3D forma může být zploštěna do vyvinutého rozvinutého tvaru, aby bylo zajištěno použití optimálního množství skladového materiálu pro výrobu a tím se snížilo dodatečných výrobních nebo dokončovacích operací. Většinou lze formu vyprodukovat během několika minut s prokázanou přesnosti v rámci 1% z hotové komponenty. Manuální nebo tradiční CAD přístup by obyčejně zahrnoval mnoha hodinové výpočty a mnohem menší přesnost.