VISI Multi-Slides ImageVISI Multi-Slides ImageVISI Multi-Slides Image

VISI Multi-Slides

VISI Multi-slides je rozšířením VISI Progress. Bylo vyvinuto pro navrhování vaček, použitých v lisovacích a ohýbacích automatech, konkrétně pro ohýbání. Rychle a efektivně umožňuje simulaci a synchronizaci ohýbacího cyklu prováděného v řadě střižných operací postupného střižného nástroje. Konstrukce tvaru vačky a všech příslušných rozměrů je automatická pro každý specifický typ stroje.

Postupný střižný nástroj je populárním způsobem výroby plechových dílů, i když to není jediná technologie v této oblasti. Základní koncepce "jeden nástroj produkuje všechno" není vždy výhodná a v některých případech proces "přenosu" poskytuje lepší řešení (automotive, karosérie, podvozek, atd). Nicméně, kombinace těchto dvou technologií může poskytnout další výhodu, a to zejména, když produkce dílů vyžaduje použití specifických technologií (svařování, montáž, atd). Lisovací a ohýbací automaty jsou příkladem této kombinace: postupný střižný nástroj zajišťuje řezné a tažné operace, přičemž ohýbací cyklus se provádí pomocí těchto speciálních lisovacích a ohýbacích nástrojů.

Synchronizované a optimalizované.

Počínaje rozložením, každý prst může být navržen s použitím řady rychlých 2D náčrtů. Tyto náčrty jsou použity k získání počtu pohybů, zdvihových hodnot a orientace každého prstu. Tyto informace jsou pak použity jako vstupní údaje pro sestavení "výpočetní tabulky". Po dokončení výpočetní tabulky lze provést kinematickou simulaci celého cyklu. To umožňuje konstruktérovi zkontrolovat dostupné úrovně synchronizace, možné interference mezi pohyblivými částmi a úroveň optimalizace kontrolováním hodnot nevyužitého úhlového sektoru.

Diagram cyklu a vačková konstrukce.

Je možné získat operační diagram v každém bodě vývojového cyklu, obzvláště užitečné pro tisk nebo analýzy. Geometrická konstrukce každé požadované vačky je automatický proces a výsledné tvary mohou vystupovat jako 2D profil nebo 3D těleso,  každá z nich má své vlastní příslušné anotace.