VISI Electrode ImageVISI Electrode ImageVISI Electrode Image

VISI Electrode

VISI Electrode je automatizovaný modul pro konstrukci a správu elektrod a jejich držáků. Detailní konstrukce držáku, simulace a kolizní analýza zajišťují správnost fungování elektrody na první pokus.

Tvorba EDM elektrod může být jednou z nejsložitějších a časově nejnáročnějších činností pro výrobce forem. Balíček VISI modulů nabízí řešení pro každou fázi výrobního procesu od návrhu po výrobu. I ten nejzkušenější konstruktér pocítí přínos automatizace softwaru VISI Electrode.

Extrakce vypalovací oblasti.

Po definování oblastí, které potřebují být elektrodou obroběny, ohrazující oblast s 2D nebo 3D hranicemi, poskytuje rychlou a jednoduchou cestou pro získání potřebné  geometrie elektrody. Složitější oblasti je možné definovat grafickým vybráním stěn nebo ploch. VISI Electrode má především podpořit zkušenosti konstruktérů elektrod, proto VISI kombinuje automatizaci s možností ruční konstrukce geometrie a jejího využití pro elektrodu. Tato kombinace technologií poskytuje svobodu v editaci návrhu a zajišťuje, že konstrukční proces bude vždy dokončen.

Tvorba elektrody.

Intuitivní uživatelské prostředí vede uživatele tvorbou tvarové části elektrody. Uživatel může využít volbu dodatečného protažení ve svislém nebo tečném směru. Pro případ elektrod s otevřenými stěnami je k dispozici možnost vytažení stěn v mnoha různých směrech. V kterémkoliv okamžiku tvorby elektrody je k dispozici dynamická animace a kolizní kontrola.

 Konstrukce tvarové části, paty a těla elektrod.

Pata a tělo elektrody se přidává interaktivně. Lze definovat jméno elektrody, materiál, typ vypalovací metody, identifikační značky, zkosení hran, nebo otočení. Každá přidaná informace se automaticky ukládá k projektu elektrody a do finálního HTML protokolu.

Konstrukce držáku.

Držáky je možné tvořit ručně buď určením jejich šířky, hloubky a výšky nebo výběrem z externí knihovny. Tam, kde je přístup k elektrodě určen sousedícími plochami, lze definovat držák jako offset ze středu elektrody, aby EDM stroj měl dostatečný prostor pro práci. Dynamická animace a kolizní kontrola zajišťuje, že kompletní elektroda neporušuje geometrii součásti.

Správa elektrod.

VISI Electrode poskytuje operátorovi nástroj pro správu dílu, elektrody, vícenásobných pozic elektrody, svislé, horizontální simulace nebo simulace pod úhlem, kolizní kontroly a HTML a EPX výstupu. Pro zajištění kompatibility s ostatními CAD/CAM systémy, lze každou elektrodu exportovat ve vztahu ke správné pracovní rovině pomocí neutrálního formátu dat, jako jsou IGES, STEP nebo STL.

Animace a kolizní kontrola.

Aby elektroda i držák byly zkonstruovány správně, může být jejich pohyb graficky animován podél osy pohybu. Automatická kolizní kontrola otestuje, zda nedochází ke kolizi mezi elektrodou a sousedícími povrchy. Každá kolize je graficky zvýrazněna a elektroda je nastavena k bodu kontaktu.

Výroba elektrod.

Jakmile je elektroda zkonstruována, může jít přímo do výroby (bez zbytečných přenosů dat) pomocí VISI Machining. Počátek obrábění a pozice elektrody jsou automaticky generovány, aby byla zajištěna kontinuita během celého obráběcího procesu. Vzory obrábění obsahující nástroje, metody obrábění, řezné podmínky a další je možné uložit pro opakované použití na další skupiny elektrod. Jejich aplikace na nové elektrody vygeneruje nové řezné dráhy se stejnými parametry obrábění, a tak podstatně sníží čas nutný k naprogramování obrábění s použitím firemních standardů, které se již osvědčily v předcházejících pracech.