VISI Mould ImageVISI Mould ImageVISI Mould Image

VISI Mould

VISI Mould poskytuje uživateli kompletní řešení pro návrh forem, založené na specifické průmyslové automatizaci, které provádí automaticky uživatele procesem vývoje formy a  procesem konstrukce kompletní formy na základě praktických zkušeností. Dynamické náhledy operace poskytují konstruktérovi živý náhled jak změny komponent budou ovlivňovat konstrukci formy.

Bohatý rozsah CAD rozhraní.

VISI může pracovat přímo se soubory a daty z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah překladačů umožňuje uživateli pracovat přímo s daty téměř všech CAD systémů. Schopnost systému přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému.

Opravdové hybridní modelování.

VISI poskytuje uživateli dynamickou strukturu, z které je možné pracovat buď s tělesy, plochami, hranovými prvky, ale také s kombinacemi všech tří bez jakýchkoliv omezení. Objemové modelování se stalo základním kamenem konstruování, ale často bývá omezeno na prizmatickou anebo základní geometrii. Příkazy objemového modelování zahrnují logické operace, jako jsou sjednocení, odečítání, tažení, rotace, dutiny, průniky a skořepiny. Technologie plošného modelování poskytuje odlišnou sadu nástrojů pro vytváření organičtější a netradiční geometrie. Funkce plošného modelování obsahují vytváření pravidelných ploch, ploch z řezů, tažených ploch, n-stranných záplat, prokládaných, tangentových, úkosových, rotačních a trubicových ploch. Tyto příkazy modelování společně s vyspělým editováním ploch usnadňují opravovat chyby v importované geometrii anebo vytvářet nejsložitější konstrukce 3D objektů.

Ověřování modelu a příprava.

Systém má základní nástroje pro přípravu modelu k zaformování. Jsou to přípustnost modelu, existence nadbytečné geometrie, přítomnost jehlových a malých ploch a nesoulad v geometrii. Úkosová analýza zkoumá model z hlediska zápichů a umožňuje umístit model tak, aby jeho zaformování vyžadovalo minimum čelistí a šikmých vyhazovačů. Zdvojená geometrie může zvýrazněna, extrahována nebo automaticky izolována do výstražných vrstev. Detekce a automatické odstraňování jehlových a malých plošek poskytuje možnost rušit potenciálně problematické stěny při plném zachování topologie tělesa modelu. Tím, že se importovaný model opraví v raném stádiu konstrukce, ušetří se spousta času, který by konstruktér spotřeboval na řešení problémů v pozdější fázi konstrukce.

Vytváření dělící křivky / dělící roviny.

Program nabízí uživateli řadu metod automatického generování optimální dělící křivky modelu. Uživatel může v grafickém prostředí upravovat dělící křivku, kterou generuje počítač, podle svých konstrukčních potřeb. Po vytvoření dělící křivky ji může uživatel extrahovat, anebo automaticky rozdělit model na část tvárníku, tvárnice a část odpovídající bočním pohybům formy, čelisťovou část. Komplexní soubor nástrojů plošného modelování a tvorby dělící roviny představuje výkonný nástroj pro generování a správu nejsložitějších modelů při jejich dělení na tvárníkové a tvárnicové části a na pohyblivé části čelistí.

Automatizovaná sestava formy. 

Princip sdílení dat, při kterém má konstruktér přístup jak ke globálním datům formy, tak  individuálním parametrům jednotlivých desek umožňují rychlou modifikaci formy. Řízení změn probíhá tak, že jakákoliv změna desek automaticky provede všechny změny návazné geometrie – normálií. Kusovník se vytváří automaticky a lze jej exportovat jako externí dokument pro další využití, jako je sestavení objednávek dílů a normálií, tak jako součást výkresové dokumentace.

Správa zápichů.

Systém disponuje speciálními nástroji pro správu zápichů, jako jsou čelisti, šikmé vyhazovače, a další pružné mechanizmy. Proprietární knihovna parametrických komponent umožňuje konstruktérovi dynamicky konstruovat zápichy formy a okamžitě zobrazit vliv na konstrukci.

Inteligentní komponenty.

Opakované úlohy při konstruování se podstatně redukují díky inteligentním normáliím od více jak 35 dodavatelů. Délky šroubů a dalších normálií se nastavují automaticky tak, aby odpovídaly tloušťkám desek a pravidlům jejích vkládání. Pravidla si může uživatel editovat. Vyhazovače systém automaticky ořezává na délku podle 3D tvaru dutiny. Vyhazovače mají zámky různých typů, které brání jejích otáčení.

Integrace chladicích systémů.

Chladící kanály se vkládají do formy jednoduše, k tomu uživateli napomáhá jednoduchý systém. Jednoduše načrtne cesty chladících kanálů a systém pak umožňuje konstruktérovi definovat přesnou polohu a rozměry kanálů včetně automatické kontroly, zda se chladící kanál neprotíná s jinými komponenty formy. Připojovací komponenty chladících kanálů se snadno vkládají, přitom se vybírají přímo z katalogu dodavatele. Chladící okruh může být exportován jako konstrukční vzor a může být opět použit na jiné formě. V případě, že jsou standardní rozměry odlišné, chladící okruh se automaticky upraví tak, aby vyhověl novým rozměrům desky.

Detailování formy.

Z objemové sestavy formy lze přímo generovat celou sadu 2D detailovaných výkresů. Zahrnuje plně editovatelné 2D a isometrické řezy, automatické kótování desek, typy děr a souřadnicových tabulek. Z kteréhokoliv komponentu sestavy lze vytvářet individuální detailní výkres a lze jej zobrazit jako kombinaci 3D zobrazení a 2D výkresu. Každá katalogová normálie má správnou detailní reprezentaci v řezu. Změna v objemovém modelu vyvolá změnu výkresu společně se všemi plně asociativními kótami. Nástroje správce sestavy umožňují tvorbu kusovníku a odkazové kroužky ve výkresu sestavy.