VISI - CAD/CAM pro výrobce forem

VISI je uznáván jako jeden z nejlepších CAD/CAM softwarů pro výrobce forem.

Nabízí jedinečnou kombinaci využití, plně podporuje modelování drátové geometrie, plošné a objemové modelování, rozsáhlé 2D, 3D a 5osé obráběcí strategie se specializací na rychlostní obrábění. Specifické využití pro návrh vstřikovacích forem a nástrojů, zahrnující analýzu toku materiálu a návrh postupových střižných nástrojů, což poskytuje nástrojáři nepřekonatelnou úroveň produktivity.

Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí jedinečné řešení, které eliminuje vztahy mezi různými dodavateli softwaru a konverzemi geometrií získanými transferem objemových modelů na plošné nebo CAD/CAM geometrii, které vyžadují tradiční systémy.

VISI nabízí následující aplikace:

3D Modelling

VISI Modelling

VISI Modelling je základem všech VISI produktů a poskytuje silný a výkonný systém k modelování objemů i ploch, který je vytvořen na základě matematického jádra Parasolid.

 

CAD CAM Software

VISI Analysis

VISI Analysis poskytuje řadu nástrojů zaměřených na ověřování a přípravu modelové geometrie. Při práci s importovanými daty je kvalita modelu důležitým aspektem. Nalezení potenciálních problémů v ranné fázi realizace projektu velmi zjednodušuje úkol konstruktéra a šetří spoustu času při návrhovém procesu.
 
Mould & Die Software

VISI Mould

VISI Mould poskytuje uživateli kompletní řešení pro návrh forem, založené na specifické průmyslové automatizaci, která provádí uživatele procesem vývoje formy a procesem konstrukce kompletní formy na základě praktických zkušeností. Dynamické náhledy operace poskytují konstruktérovi živý náhled jak budou změny komponent ovlivňovat konstrukci formy.
 
Injection Simulation

VISI Flow

VISI Flow je jedinečný nástroj pro předvýrobní a povýrobní analýzu a pro souběžnou analýzu při konstrukci vstřikovaných dílů a jejich forem.

Electrode Manufacturing

VISI Electrode

VISI Electrode je automatizovaný modul pro konstrukci a správu elektrod a jejich držáků. Detailní konstrukce držáku, simulace a kolizní analýza zajišťují správnost fungování elektrody na první pokus.

Progressive Die Design

VISI Progress

VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Specifické funkce poskytují pro daný obor produktivnější a účinnější konstruování. Pomáhá konstruktérovi s inteligentním řešením, které snižuje možnosti vzniku konstrukčních chyb a zvyšuje produktivitu výroby.

Multi Slides Machines

VISI Multi-Slides

VISI Multi-slides je rozšířením VISI Progress. Bylo vyvinuto pro navrhování vaček použitých v lisovacích a ohýbacích automatech, konkrétně pro ohýbání. 

2D Machining

VISI Machining 2D

VISI Machining 2D poskytuje praktické, intuitivní a jednoduché řešení pro CNC programování zahrnující 4 a 5osé indexované obrábění. Funkce rozpoznávání prvků automaticky zvolí prvky přímo na geometrii a vytváří spolehlivé frézovací a vrtací cykly drah nástroje. 

3D Machining

VISI Machining 3D

VISI Machining 3D vytváří inteligentní dráhy řezných nástrojů na nejsložitějších 3D obrobcích. Vysokorychlostní frézovací techniky a vestavěné algoritmy vyhlazování vytváří vysoce účinný NC program. Inteligentní dráhy nástroje snižují časy obrábění, zvyšují produktivitu a trvale vytváří vysoce kvalitní obrobky.
 
5 Axis Machinig

VISI Machining 5 Axis

5osé frézování nabízí mnoho výhod, které se v poslední době využívají též u výrobců forem, lisovacích a střižných nástrojů. VISI Machining poskytuje technologům vysoce produktivní řešení pro výpočet obrábění s vysoce účinnou řeznou dráhou s kolizní kontrolou u nejsložitějších 3D modelů.

Wire EDM

VISI PEPS-Wire

VISI PEPS-Wire obsahuje špičkovou technologii, PEPS Wire EDM, integrovanou v grafickém prostředí VISI a vyvinutou speciálně pro přesné strojírenství, nástrojářství, formařství a v průmyslu tvářecích, střižných a lisovacích nástrojů.

Multi Axis Machining

VISI Blank

VISI Blank je integrovaným řešením pro vývoj 2D rozvinutých tvarů z komplexních 3D modelů. Je zvláště užitečné při generování rozvinutých tvarů plechu, navrhování postupových střižných, tvářecích nástrojů apod.