VISI Analysis ImageVISI Analysis ImageVISI Analysis Image

VISI Analysis

VISI Analysis poskytuje řadu nástrojů zaměřených na ověřování a přípravu modelové geometrie. Při práci s importovanými daty je kvalita modelu důležitým aspektem. Nalezení potenciálních problémů v ranné fázi realizace projektu velmi zjednodušuje úkol konstruktéra a šetří spoustu času při návrhovém procesu.

Automatická kontrola konstrukčních změn.

Funkce porovnání modelů umožňuje načíst dva modely (tělesa nebo plochy) a kontrolovat konstrukční změny mezi nimi. Systém zvýrazní odchylky geometrie novou barvou a posuvníkem lze měnit průhlednost  obou modelů k porovnávání a následnému rychlému identifikování změn návrhu. Systém také nabízí možnost definovat parametry tolerancí a zobrazovat při porovnání modelů pouze ty části modelů, které jsou mimo zadané tolerance. Systém umožňuje extrahovat z modelů pouze rozdílné části. Tím se usnadňuje aplikace konstrukčních změn do pracovního modelu.

Kontrola úkosů a radiusů.

Konstrukce formy začíná od úkosové analýzy, kdy se ověřuje možnost formování modelu. Vyhledání konstrukčních komplikací na začátku ušetří konstruktérovi spoustu času. Jednoduše vyberte směr lití a model bude vykreslen pomocí uživatelsky definovaných barev pro snadnou identifikaci problémových podmínek. Grafické rozhraní může být také využito pro zvýraznění zakřivení modelu a max/min poloměry.

Podmínky hran.

Při práci s importovanými daty mají geometrické podmínky hran hlavní vliv na celkovou kvalitu modelu a je důležitým klíčem k úspěšné realizaci projektu. VISI Analysis obsahuje nástroje pro zkoumání modelové topologie jak pro editování, tak pro zjednodušování hran ploch a tečných podmínek.

Grafické rozdělení modelu na jádro a dutiny.

Systém obsahuje několik nástrojů pro analyzování modelu a vyčleňování ploch patřícím k jádru, dutině, k podřezům anebo oblastem, které řeší čelisti. Všechny tyto vlastnosti se seskupují a dynamicky pohybují podél osy otevírání formy a tak dynamicky animují postup otevírání. Animaci lze uložit do externího souboru XML a kdykoli, když je to potřebné, opět přehrávat. Správce vytváření dělící křivky nabízí 3 různé způsoby vyhledávání optimální dělící křivky. Pomocí rozhraní je možné pracovat s počítačem generovaným výsledkem a upravit jej tak, aby vyhovoval Vaším požadavkům na konstrukci. Lze vytvořit geometrickou křivku anebo automaticky rozdělit model na části tvárníku, tvárnice a čelistí.

Dělící a čelisťové stěny.

Vytváření dělících a čelisťových ploch bývá často časově nejnáročnější a technicky nejobtížnější úkol, kterému musí konstruktér čelit. Komplexní soubor funkcí plošného modelování a správce dělící roviny tvoří výkonný nástroj pro generování a správu nejsložitějších dělících ploch. Systém umožňuje importovat do správce dělící roviny externě vytvořené množiny ploch a kombinovat je s vytahovanými, ofsetovanými, pravidelnými, spojovacími a záplatovanými plochami a tak vytvářet dělící geometrii. Po vytvoření dělících ploch se snadno z modelu dílu vytvoří modely tvárníku a tvárnice. Díky takové pomoci, kterou program poskytuje, může konstruktér plně využívat svých zkušeností a maximalizovat zároveň produktivitu své práce.

Ověřování modelu a čištění.

K dispozici jsou výkonné nástroje na čištění modelů pro kontrolu dat pro přebytečnou  geometrii. Zdvojená geometrie se automaticky zvýrazní, extrahuje a přenese do jiné vrstvy. Metoda rozpoznání jehlových stěn analyzuje model a vyhledává jakékoliv potenciálně problematické stěny spojené s uživatelem definovanou oblastí ploch. Automatické odstranění, léčení a sešívání udržuje topologii tělesa a zaručuje souvislost dat modelu. Grafická kontrola průniku těles a ověřování modelu, zda neobsahuje neplatná data, chyby geometrie a podmínek ořezávání ploch, zajišťuje ty nejlepší možné výsledky aktivní analýzy.

Tečné plochy.

Nástroj vyhledávání tečných ploch umožňuje výběr jedné nebo více počátečních ploch. Tečné podmínky lze definovat prahovým úhlem. Tento nástroj je velmi užitečný při  extrakci tečně návazných ploch anebo při rozdělování geometrie na množiny ploch A & B.

Data počátků.

Při práci s velmi komplikovanými modely musí uživatel pracovat s různými počátky. Práce se souřadnicovými počátky velmi zjednodušuje úlohu přenosu informace ze 3D modelu k pracovním počátkům. Všechny pohyby mezi počátky lze extrahovat a zapsat je do souboru reportu jako dokumentaci projektu.

Analyzátor ploch.

Informační nástroj, který poskytuje data stěn v každém bodě polohy kurzoru tak, jak jím pohybujete myší nad modelem. Je to bezpochyby nejrychlejší cesta, jak kontrolovat úkosy, vymezovací smyčky anebo poloměry zaoblení na tělese.