VISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D ImageVISI Machining 2D Image

VISI machining 2D

VISI Obrábění 2D poskytuje praktické, intuitivní a jednoduché řešení pro CNC programování zahrnující 4 a 5 osé indexované obrábění. Funkce rozpoznávání prvků  automaticky zvolí prvky přímo na geometrii a vytváří spolehlivé frézovací a vrtací cykly drah nástroje. 

Bohatý rozsah CAD rozhraní a výkoného modelování.

VISI může pracovat přímo se soubory a daty z Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, STEP, Solid Works, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Široký rozsah překladačů umožňuje uživateli pracovat přímo s daty téměř všech CAD systémů. Schopnost systému přeskočit vadné záznamy v průběhu importu umožňuje načítat i značně poškozená data. Systém umí snadno zpracovávat i velmi velké soubory a firmy zpracovávající složité konstrukce s výhodou využívají této schopnosti VISI CAD systému.

Jednoduché programování.

Intuitivní správce operací má jednoduchou strukturu stromu zobrazující operace obrábění a nástroje, které operátor zadal v komplexní knihovně nástrojů. Vycházeje z  materiálů obrobku a nástroje, systém vypočítává řadu parametrů, včetně posuvů,  otáček, kroku frézy a tloušťky třísky. Grafické prostředí provází uživatele parametry obrábění, řeznými podmínkami a držáky pro daný nástroj. Více počátků umožňuje datům, aby byly rychle orientovány blízko nějakého údaje nebo nastaveny pro víceosé indexování.

Plný rozsah vrtacích cyklů.

Navrtání, vrtání, závitování, vystružování, vyhrubování, šroubovicové frézování, závitování závitovou frézou a frézovací cykly dávají uživateli široký rozsah operací pro obrobení díry jakéhokoliv typu. Systém umožňuje odečítat průměry děr a jejich hloubky přímo z modelu a tím usnadňuje zadávání parametrů vrtacích cyklů a omezuje pravděpodobnost chyby při zadávání parametrů obrábění.

Profilové a čelní obrábění.

Profilovací operace dává umožňují zadávání směru obrábění, způsobů příjezdu k profilu a zadání počtu třísek, kterými se má profil v celé výšce obrobit. Samozřejmou je korekce na průměr frézy. Systém poskytuje praktický NC program, který je bez dalších úprav na stroji použitelný. Jestliže se fréza nevejde do vnitřního rohu profilu, systém automaticky vytvoří geometrii zbytkového materiálu který se následně obrobí nástrojem o menším průměru. Pro obrábění rovinných ploch systém nabízí uživateli několik metod spirálového nebo cikcak čelního obrábění, s vnitřními ostrovy o různých výškách. Frézování v postupných dráhách představuje postupné přibližování frézy k profilu na několik kroků. Fréza začíná mimo profil a postupně vytváří třísky směrem dovnitř se zadaným stranovým krokem.

Obrábění otevřených a uzavřených kapes.

VISI snadno obrábí kapsy ať spirálově anebo metodou cik cak, umožňuje mnohaúrovňová obrábění s ostrovy, kapsy s úkosy a zaoblením na dně a ostrovy s úkosy. Při zadávání lze definovat stranový a dolní přídavek a lze systému poručit, aby čela ostrovů obrobil samostatně. To vše dává technologovi všechny možnosti pro obrobení jakékoli kapsy. Při obrábění kapes s otevřenou stranou systém automaticky začíná obrábění vně profilu a vstupuje do profilu přes otevřenou stranu.

2,5 osé dráhy nástroje pro jednoduché 3D modely.

Vytažení, otáčení anebo rozvíjení 2D profilu podél jiné 2D křivky umožňuje programátorovi vytvářet jednoduché 3D dráhy nástroje bez nutnosti potřeby kompletního 3D obráběcího systému nebo potřeby vytvoření 3D modelu. Vnitřní a vnější závitové frézování, šroubové frézování a zaoblení/zkosení pro ostré hrany nabízí maximální flexibilitu dráhy nástroje.

Správa překážek.

Identifikací upevnění svěráků a upínek se systém při provádění vrtacích cyklů upevňovacím prvkům automaticky vyhne. Správa překážek zajišťuje prevenci střetů a pomáhá zkrátit dobu cyklu na stroji tím, že odstraní zbytečné Z pohyby. Grafické ověřování řezné dráhy umožňuje zobrazit v objemovém zobrazení celý průběh obrábění. Je vidět kvalita obrobeného povrchu, množství odebíraného materiálu při každé operaci obrábění a operátor dostane od systému varování před neočekávaným vstupem nástroje do materiálu rychloposuvem.

Konfigurovatelné postprocesory a průvodky (reporty).

VERO má širokou knihovnu postprocesorů, pro většinu strojů na trhu a všechny postprocesory lze dále upravovat tak, aby vyhověly individuálním potřebám. Předem připravené vrtací cykly, podprogramy zkracující délku NC programu, kruhové interpolace, korekce na průměr a délku nástroje, to vše společně vytváří spolehlivý CNC program, který se snadno používá a je optimalizovaný pro obrábění na konkrétním stroji. Systém automaticky generuje technologickou průvodku (report), která je konfigurovatelná a výstupem může být soubor ve formátu HTML nebo XLS. Report může obsahovat nejrůznější technologické informace, jako jsou použité nástroje, typ operací, časy obrábění, přídavky pro každou operaci atp.